Otevřená společnost, komunity a data

Otevřená společenství, soukromý sektor, státní sektor, licence, otevřená data, geografické informační systémy, Big Data

Nasazení LibreOffice ve veřejné správě v Německu

Přednáška | D0206 | Sobota 11:30 - 12:00 |

Komunita kolem LibreOffice (dříve OpenOffice, ještě dříve StarOffice) je v německy mluvících zemích velmi početná a má dlouhou tradici. Snad i proto byla a jsou německá města jako Mnichov, Jena nebo Lipsko průkopníky v zavádění kancelářského softwaru s otevřeným zdrojovým kódem do veřejné správy (první migrace proběhly již začátkem let 2000). Při tom bylo nutno samozřejmě vyřešit mnohé problémy jako jsou např. závislost na externích aplikacích pouze pro proprietární software, nekompatibilita souborových formátů a mnohé další. Jak si s tím naši západní sousedé poradili a jak se rozhodly některá řešení společných problémů také společnými silami financovat, o tom bude tato přednáška

avatar

Katarina Behrens

vývojářka LibreOffice
CIB / LibreOffice

Copak data, ale Wikidata!

Přednáška | D0206 | Sobota 12:00 - 12:30 |

Věděli jste, že Wikipedie už několik let není jen hromada textu? Její poslání poskytovat volný přístup k veškerému lidskému vědění posunuje od roku 2012 do další dimenze projekt Wikidata. Mezi jeho ambice patří uspořádat všechny zásadní informace z Wikipedie do strojově čitelné podoby, poskytovat Wikipedii a dalším projektům z rodiny Wikimedia datové zázemí a usnadnit aktualizaci údajů, které se v čase mění nebo které je potřeba udržovat stejné napříč jazyky. Všechna data z Wikidat jsou otevřená a poskytována pod licencí CC0. Od svého vzniku přilákala Wikidata již tisíce datových nadšenců a malá, ale aktivní komunita dobrovolníků okolo projektu vzniká i v Česku. Na přednášce si po krátkém teoretickém úvodu ukážeme, jak se Wikidata editují (ručně nebo strojově), jak se údaje z nich využívají v infoboxech na Wikipedii a zejména jak lze nad touto databází pokládal komplexní dotazy v jazyce SPARQL prostřednictvím nástroje Wikidata Query Service. Pokud jste dosud na Wikipedii marně hledali třeba „Seznam největších měst, v jejichž čele stojí žena“ nebo vás zajímá, na co nejčastěji umírají šlechtici, Wikidata vám už dnes dovedou odpovědět. A protože je to wiki, je jen na nás, jakými dalšími daty ji společně nakrmíme v budoucnu.

avatar

Marek Blahuš

Wikipedista pro Brno
Wikimedia Česká republika

Otevřená data v ČR - aktuální novinky z oblasti otevřených dat

Přednáška | A113 | Sobota 13:30 - 14:00 |

Po roce od poslední konference OpenAlt se podíváme, co nového se událo v oblasti otevřených dat? Kam jsme se posunuli? Dostali se otevřená data do české legislativy? Jak si ČR stojí v otevřených datech? Jak na open data reagují české instituce?

avatar

Michal Kubáň

Národní koordinátor otevřených dat
Ministerstvo vnitra ČR

Missing maps Česká republika

Workshop | A113 | Sobota 14:00 - 17:00 |

Jak se zapojit do práce Lékařů bez hranic a dalších humanitárních organizací, aniž by bylo nutné zvedat se od počítače? Jde to. Humanitární organizace, které často pracují v oblastech, kde chybí mapy, spoléhají na pomoc dobrovolníků, vytvářejících v OpenStreetMap mapy pro projekt Missing maps. Lékaři bez hranic v České republice se nedávno k iniciativě připojili a organizují mapathony. Na OpenAltu se pobavíme o tom, k čemu se mapy používají, jak je možné se zapojit a společně vytvoříme mapu, která zachraňuje životy.

avatar

Jan Böhm

Digital strategist
Lékaři bez hranic / Missing maps

Spolupráce lokalizačních komunit

Přednáška | D0207 | Sobota 15:00 - 16:00

Diskuze o spolupráci lokalizačních komunit a oživení L10N.cz.

avatar

Michal Stanke


L10N.cz

Uživatelé otevřených dat v Česku

Přednáška | D0207 | Sobota 16:00 - 16:30 |

Jednou z aktivit Fondu Otakara Motejla v oblasti otevřených dat je sledování toho, co se s nimi v Česku děje, prostřednictvím aktivit, jako jsou hackathony nad pražskými daty Prague Hacks, každoroční soutěž aplikací Společně otevíráme data, veletrh otevřených dat Open Data Expo. Máme tak poměrně slušný přehled o tom, k čemu jsou otevřená data v Česku využívána (a také o tom, která data by se v případě publikování dočkala masového využití).

avatar

Michal Tosovsky

programovy manazer
Fond Otakara Motejla

Otevřená města

Přednáška | D0207 | Sobota 16:30 - 17:00 |

Loni na OpenAltu jsem představil projekt Otevřená města, což je dobrovolný svazek obcí podporující převážně softwarovou otevřenost. O rok později už máme jasnější cíle a konkrétní projekty. Projekty představí členi výboru Ondřej Profant a Ladislav Nešněra. http://www.otevrenamesta.cz/

avatar

Ondřej Profant

Člen výboru
Otevřená města z. s.

Munimap: ukaž ostatním, kde studuješ!

Přednáška | D0206 | Neděle 12:45 - 13:00 |

Munimap je javascriptová knihovna umožňující zobrazování interaktivních plánů budov a místností Masarykovy univerzity. Knihovna je postavena nad open-sourcovou mapovou knihovnou OpenLayers a poskytuje jednoduché rozhraní pro vizualizaci a zvýraznění zadaných objektů v interaktivním mapovém okně na libovolných webových stránkách. Datový model Munimapu je obecný (areál, budova, místnost, dveře, apod.), a proto lze podobné řešení využít i pro zobrazení jiných dat než dat Masarykovy univerzity. Mapové okno vytvořené prostřednictvím této knihovny používá jako podkladovou vrstvu OpenStreetMap. Parametry zobrazené mapy lze přizpůsobit konkrétnímu účelu. Uživatel (tvůrce webových stránek) si tak může zvolit výchozí nastavení mapy – střed, měřítko, ale také objekty (budovy či místnosti), které mají být v mapě zvýrazněny, jejich popisky a další. Mapa je interaktivní a umožňuje krom běžných funkcí, jako jsou posun či přiblížení/oddálení mapy, i změnu zobrazeného podlaží. Pro snadnější orientaci ve vizualizaci vnitřních prostor jsou použity body zájmu (vrátnice, schodiště, výtahy atp.), zvýraznění chodeb a volně přístupných prostor.

avatar

Andrea Kýnová

programátor
Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky
avatar

Jiří KozelJak funguje státní ICT

Přednáška | D0206 | Neděle 13:00 - 13:30 |

V médiích se často skloňují kauzy, kdy se státu nedaří realizovat ICT projekty, kdy jsou předražené a nefungují. V přednášce bude prezentován proces života ICT oddělení, jeho zakázek, co bývá problém, jak se většinou obchází a co nás čeká v budoucnosti.

avatar

Jan Mareš

Vedoucí oddělení komunikací a systémů / Architekt KB
Nejvyšší kontrolní úřad / OpenAlt

Mezi snem a realitou: Otevřená data českého webového archivu.

Přednáška | D0206 | Neděle 14:00 - 14:30 |

Knihovní a autorský zákon omezuje volné zpřístupnění celého českého webového archivu. Jednou ze strategií jak v takovém legislativním rámci poskytovat služby veřejnosti, je zpřístupňovat metadata k jednotlivým archivním exemplářům. Český webový archiv zatím žádnou Open Data službu neposkytuje, ale postupně se konceptuálně připravuje na její spuštění. Touto přednáškou chceme navázat kontakt s komunitou mimo paměťové instituce a nejlépe získat zpětnou vazbu o tom, jak by taková služba měla vypadat. Přednáška nejdříve stručně představí proč jsou webové archivy důležité a čemu zajímavému se nyní věnuje mezinárodní komunita webových archivů. Představíme např. Common Crawl, kontejner WARC a popíšeme zavedené metadatové formáty a jaká data obsahují. Řekneme si, které data můžeme někdy zpřístupnit a které do změny legislativní rámce určitě ne. Nakonec se zasníme, jaké algoritmy bychom rádi pustili vůči našemu archivu a jaká data bychom o našem archivu získali.

avatar

Rudolf Kreibich

IT Operation webového archivu + Vedoucí provozu webových aplikací NK ČR
Webový archiv Národní Knihovny ČR

Data, API, MashUpy - jeden aby se z toho poskládal

Přednáška | D0206 | Neděle 14:30 - 15:00 |

Jak API a data mění svět. A že se ještě budeme divit :-)

avatar

Petr Ferschmann

CEO
puzzlette

Mapování turistických tras v OpenStreetMap

Workshop | E112 | Neděle 15:00 - 17:00 |

Jaký je aktuální stav mapování turistických tras v OpenStreetMap? Co je potřeba nyní udělat? Jak můžete přispět? Živé editování turistických tras podle podkladů, které jsem ještě nezpracoval.

Předpokládá se, že víte co je to OpenStreetMap (viz videa z předchozích ročníků). Ideálně byste měli mít notebook, abyste si vyzkoušeli také editovat mapu. Pokud budete mít GPS stopu turistické trasy, která není na mapě, tak ji můžeme spolu zmapovat.

avatar

Miroslav Suchý

programátor
Red Hat

Celopražská opendata

Přednáška | D0206 | Neděle 15:00 - 15:30 |

Jaké jsou plány rozvoje největšího opendatového portálu v české samosprávě? Realtime data! Povíme si o tom jaké je to provozovat opendatový portál. Jak se do něj shání data. Jaké aplikace jsou nad daty postaveny. A jaký je plán dalšího rozvoje.

avatar

Ondřej Profant

Člen výboru
Otevřená města z. s.

vpsFree.cz: Update o stavu a plány do budoucna

Přednáška | D0206 | Neděle 15:30 - 16:00 |

vpsFree.cz je neziskovka, která dělá servery jinak. Letos jsme se přehoupli přes 1000 členů a chystáme v následujících měsících spoustu novinek. Jaké to budou?

avatar

Pavel Šnajdr

Předseda
vpsFree.cz

Participativní rozpočtování jako budoucnost veřejné správy

Přednáška | D0206 | Neděle 16:00 - 16:30 |

Řada samospráv po celém světě se v současnosti snaží vyřešit problém nízké občanské angažovanosti, klesajícího zájmu o veřejnou správu a často neexistující platformy pro vzájemný dialog samosprávy a veřejnosti. Jedním progresivně se rozvíjejících nástrojů, který umožňuje do značné míry nastíněné problémy řešit, je participativní rozpočtování. Přednáška si klade za cíl představit problematiku participativního rozpočtování jak v obecném měřítku, tak i na příkladě implementace ve městě Brně.

avatar

Tomáš Koláčný

Radní města Brna
Statutární město Brno

eIDAS a technologická neutralita

Přednáška | D0206 | Neděle 16:30 - 17:00 |

Cílem přednášky je poskytnout základní přehled o nařízení eIDAS a jeho dopadech na elektronickou identifikaci a její přeshraniční uznávání. Zvláštní pozornost bude věnována technologické neutralitě a otevřeným technologiím včetně doporučením ohledně dalšího vývoje eID v České republice.

avatar

Jiří Průša

projektový koordinátor
CZ.NIC, z. s. p. o.

Alternativy ve vzdělávání

Alternativní směry, online vzdělávání, respektující přístup, vzájemně se učící komunity

Peer Blender: výuka skrze vzájemné hodnocení

Přednáška | D0207 | Sobota 10:00 - 11:00 |

Před rokem vznikl Peer Blender: jednoduchý online nástroj pro výuku formou peer assessmentu (vzájemného hodnocení úkolů). Během jednoho roku si na něj sáhlo >200 studentů, kteří splnili >2000 úkolů, odpověděli na >13000 otázek a zadali >8000 hodnocení. Teď chci vytvořit komunitu pro jeho využívání a další rozvoj. Přidáte se? Peer Blender vychází ze studia vzdělávacích konceptů jako jsou blended learning, peer assessment, převrácená třída nebo revidovaná Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů. Během session představím jeho design, technické řešení a zkušenosti z provozu ve čtyřech kurzech. Zdrojáky a základní dokumentace jsou přístupné na github.com/jan-martinek/peer-blender. // Témata kurzů jsou blízká OpenAltu: chci naučit studenty humanitních oborů vnímat počítač jako programovatelný stroj — ne jako bednu předdefinovaných aplikací. V prvním semestru se snažím, aby si dovedli představit sílu automatizované práce s daty a dokázali v nich hledat a vytvářet strukturu (html, markdown, regex, spreadsheet, sql, skripty). Ve druhém pak především, co je to svobodný software a jak spolupracovat při jeho tvorbě (free software, automatizace, otevřená data, publikování na webu, jekyll, github).

avatar

Honza Martinek

freelance
Peer Blender

WikiToLearn: otevřené učebnice

Přednáška | E105 | Sobota 12:00 - 12:15 |

Představení WikiToLearn, mladého projektu, který vzniknul na univerzitě v Miláně za účelem sdílení poznámek a informací kolem probíraného učiva. Postupně se ale změnil ve sbírku učebních textů a kurzů otevřených pro všechny a přispívají do něj i profesoři z významých věděckých institucí.

avatar

Daniel Vrátil


KDE

Vědomou komunikací k úspěšnému businessu

Přednáška | D0207 | Sobota 13:00 - 13:30 |

Komunikace je naší každodenní záležitostí. Proč je ale tak těžké domluvit se? Mnoho lidí shledává lidskou komunikaci za složitou. Účastníky našich kurzů učíme jednoduchému návodu jak chápat protistranu a předcházet tak případným konfliktům. Věříme totiž, že znalost komunikačních typů umožňuje efektivně komunikovat, protože protistraně rozumíme, chápeme její stanovisko a způsob komunikace. Například: racionálně smýšlející jedinec potřebuje k vyřešení problému jasné a detailní informace. Naopak jedince myslícího v obrazech detaily otravují a vyžaduje představení celkového obrazu problému. Znalostí těchto komunikačních zákonitostí lépe zvládáme konflikty a předcházíme nedorozumění. Chceme ukázat, že komunikací se dá bavit a rozumět ostatním.

avatar

Vlasta Křenovská

lektor
projekt: Vědomá komunikace
avatar

Lea Kolkopová

lektor
projekt: Vědomá komunikace

Síla AHA momentů: Proč se vyplatí naslouchat učitelům?

Přednáška | D0207 | Sobota 13:30 - 14:00 |

Učitelé. Žádná profese není tak důležitá pro rozvoj společnosti, a přitom žádná jiná profese netrpí tak výrazným nedostatkem společenského uznání. Český startup Corinth vyrábí interaktivní vzdělávací 3D pomůcky, které učitelům pomáhají vytvářet silné aha momenty a motivovat studenty k učení. Učební zážitky Corinthu se opírají o technologie jako interaktivní 3D grafika, virtuální realita, rozšířená realita, nebo 3D tisk, zároveň jsou vyvinuty ve spolupráci s nejinspirativnějšími světovými učiteli. Jejich hlas je na produktu výrazně znát, zároveň mají možnost na platformě Corinthu vytvářet vlastní pomůcky, elektronické knížky, nebo interaktivní videa. Proč je taková spolupráce tak nezbytná, jak vypadá v praxi, a co je jejím výsledkem?

avatar

Martin Bukáček

Komunitní šaman
Corinth

Jak se (ne)vzděláváme při hraní her.

Přednáška | D0207 | Sobota 14:00 - 14:30 |

Dostávají do nás hry nějaké vzdělání? Jakým způsobem? Co je učelem? Má to opravdu nějaký přínos pro všechny generace?

avatar

Václav Müller


OpenFun

Studentské organizace?

Přednáška | D0207 | Sobota 14:30 - 15:00 |

Znáte InstallFest, Cryptofest, SUT, Bastlírnu, AVC SH nebo sít na kolejích Strahov? Víte že tyto akce a spoustu dalších dělají studenti? Na přednášce se dozvíte: * jak to funguje studenská organizace a to nejen největši klub největší studenské unie v ČR (Silicon Hill - SU CVUT) * Co vám dá a co veme působení v takovéto organizaci. * Jak komunikovat s lidmi co jsou aktivní a co je může zajímat. * Co na vysoké škole neučí ale musíte to vědět. * Proč nemůžete sehnat mladého kolegu k sobě do práce.

avatar

Petr Hodač

LinuxSysAdmin
FIT CVUT v Praze

Programování pro děti - co je nového

Přednáška | D0206 | Neděle 10:00 - 11:00 |

Volné pokračování přednášky z minulého roku. O mé nové příručce pro rodiče a učitele. Jaké nové projekty pro děti vznikly a jaké se nevydařily. Možná předvedu i některé novinky z Indiegogo a Kickstarteru.

avatar

Miroslav Suchý

programátor
Red Hat

Jak jsme tvořili MOOC a jak ho nedělejte

Přednáška | D0206 | Neděle 11:00 - 12:00 |

Příspěvek bude zachycovat a reflektovat zkušenosti s tvorbou a implementací webového MOOC kurzu, který jsme vytvořili na MU. Bude se věnovat jednotlivým fázím designu, přípravě projektu, implementaci, ale také prvním zkušenostem z jeho provozu. Bude představen samotný Kurz práce s informacemi a těžiště přednášky bude spočívat v pojmenovávání procesních, edukačních i projektových míst, kde je možné se ztratit a nedojít k cíli.

avatar

Michal Černý

Garant studijní profilace Technologie ve vzdělávání
Masarykova univerzita

Prostory vzdělávání

Přednáška | D0206 | Neděle 12:00 - 12:30 |

Jak docílit toho, aby vzdělávání naplňovalo společenské potřeby 21. století? Spíše než metody a formy výuky v samotných školách se do popředí budou dostávat otázky spojené s rozmanitými prostory vzdělávání. Na významnosti nabude propojování formálního a neformálního vzdělávání, propojování institucí, které na první pohled nemusí mít mnoho společného. Příspěvek představí zahraniční inspirace a jejich aplikace prostřednictvím projektu Open School Space.

avatar

Břetislav Svozil

manažer
Open School Space

Bezpečnost a soukromí

Šifrování, sledování, záloha dat, monitoring, audit, hesla, hacking, cracking

Bezpečnost služeb na Internetu aneb jak se schovat

Přednáška | E105 | Sobota 10:30 - 11:00 |

Ochrana služeb vystavených na Internetu je je často diskutovaným tématem a názory na její řešení se různí. Příkladem takové služby může být SSH server, používaný pro správu serveru i přenos souborů a jeho běžná ochrana je aktivní sledování logů a blokování IP adres. Ale co tak se stáhnout do pasivity, služby skrýt za Firewall a otevírat ji pouze na požadavek konkrétním adresám, na minimální potřebnou dobu a bezpečně? Přednáška se zaměřuje na nástroj fwknop, umožňující bezpečnou vzdálenou správu, s praktickými ukázkami a příklady.

avatar

Jakub Jelen

Software Engineer
Red Hat

Proaktívna bezpečnosť Linux systémov

Přednáška | E105 | Sobota 11:00 - 11:30 |

Proaktívna bezpečnosť v podobe povinného riadenia prístupových práv realizovaného SELinuxom je viac a viac zaujímavá oblasť pre administrátorov Linuxových systémov. V nasledujúcej prednáške bude predstavený rozdiel medzi reaktívnou a proaktívnou bezpečnosťou, reálne príklady kedy proaktívna bezpečnosť vie byť učinná a pozrieme sa aj na to ako bude možné detekovať chyby v SELinuxových bezpečnostných politikách čo umožní ešte vačšiu efektivnosť použitia proaktívnej bezpečnosti.

avatar

Lukas Vrabec


Red Hat, inc.

DDoS útoky

Přednáška | E105 | Sobota 13:00 - 14:00 |

V poledních letech se počet DDoS útoků stále zvyšuje. Některé dosahují síly stovek gigabitů za sekundu. Vysvětlíme si, co je to DDoS útok, jaké typy útoků jsou v současné době nejpoužívanější, kdo je jejich zdrojem a cílem a jaké prostředky obrany jsou dostupné a to ze strany poskytovatele internetu (ISP), datového centra, tak koncového uživatele.

avatar

Martin Žídek

CTO
Master Internet .s.r.o.

Let's Encrypt: pojďme šifrovat na webu zadarmo

Přednáška | D105 | Sobota 14:00 - 15:00 |

Řešit HTTPS byla vždycky otrava – spousta ruční práce, pravidelná obnova certifikátů a ještě to stojí peníze. Letos se ale rozjel projekt Let's Encrypt, který tohle všechno škrtá. Nepotřebujete ani platební kartu ani spoustu času. Dá se začít teď hned.

avatar

Petr Krčmář

šéfredaktor Root.cz
Internet Info, s.r.o.

Qubes os - how to work in secure environmnet

Přednáška | E105 | Sobota 14:00 - 15:00 |

I would like to share how you can perform your daily task in more secure way using Qubes-os. I'll demonstrate/help you understand principles and usage of multiple vms (even disposable ones) for different task. This talks should expand and be more practical than Qubes-OS introduction and talk I'm having on Linuxdays.

avatar

David BecvarikDNSSEC na vlastním serveru snadno a rychle

Přednáška | D105 | Sobota 15:00 - 16:00 |

I když DNSSEC patří mezi technologie zavedené a roky stabilní, stále je jím zabezpečeno ale jen asi 40 % českých domén. V přednášce bude prakticky předvedeno, že k podepsání vlastní domény už není nutné hodiny studovat všechny technické detaily, ale jde o zhruba stejně složitou činnost jako konfiguraci TLS na webserveru.

avatar

Ondřej Caletka

administrátor a vývojář
CESNET, z. s. p. o.

Dopady Zákona o kybernetické bezpečnosti (ZKB)

Přednáška | E105 | Sobota 15:00 - 15:30 |

Již druhým rokem se musí státní instituce řídit zákonem o kybernetické bezpečnosti, které se nepřímo promítá i do běžného života. Přednáška pojednává o záludnostech při plnění stanovených povinností, plánovaná vize bezpečnosti státu a obecně dopady ZKB na občana. Téma bude podáno volnou formou a bude prostor pro dotazy.

avatar

Jan Mareš

Vedoucí oddělení komunikací a systémů / Architekt KB
Nejvyšší kontrolní úřad / OpenAlt

Bezpečné správanie v online svete

Přednáška | D105 | Sobota 16:00 - 17:00 |

O známych aj menej známych bezpečnostných hrozbách v online priestore, o tom pred čím chráni a pred čím nechráni HTTPS, o tom aká Wi-Fi je naozaj bezpečná, o heslách, safe-browsingu, certifikátoch a VPN-kách - skrátka všehochuť z toho, na čo si treba dávať pozor, aby vaše dáta boli čo najviac v bezpečí.

avatar

Lubor Jurena

CEO
skHosting.eu s.r.o.
avatar

Marek Galinski

CEO
Regex s.r.o.

Hnutí tvůrců

DIY, coworking, hackathon, tuning, 3D tisk, Internet of things (IoT)

Drátujeme IoT

Přednáška | E112 | Sobota 10:00 - 11:00 |

Přednáška o tom, jak jsme si postavili takovou malou platformu pro IoT. Řeč bude o MQTT, time-series databázi InfluxDB, grafickém jazyce Node-RED a jeho rozšíření node-red-dashboard, modulech SOC ESP8266 a hlavně o tom, jak to všechno integrovat dohromady.

avatar

Adam Hořčica


MacGyver – bastlíři SH (SU ČVUT)
avatar

Vojtěch Suk


MacGyver – bastlíři SH (SU ČVUT)

Maker Party - Reforma autorského práva v EU

Workshop | A113 | Sobota 10:00 - 12:00 |

Věděli jste, že v mnoha zemích EU není vlastně dovoleno vytvářet meme? Věděli jste, že sdílet obrázek nočního osvětlení Eiffelovy věže je nelegální? Věděli jste, že v některých částech EU nemohou učitelé ve třídě legálně promítat filmy nebo sdílet výukové materiály?

avatar

Michal Stanke


L10N.cz

Open-source nástroje pro práci s FPGA

Přednáška | E112 | Sobota 11:00 - 12:00 |

Přednáška představí dostupné open-source nástroje pro vývoj, simulaci, a práci s programovatelnou logikou (FPGA, PLD, ...), jako jsou "icestorm", "vtr", "ghdl" a "iverilog". V průběhu celé přednášky bude vysvětleno proč dostupných nástrojů ubývá, čím větší znalost o daném fyzickém hardwaru potřebují. Přednáška bude uzavřena praktickou ukázkou syntézy i simulace designu.

avatar

Marek Vašut

SWE
DENX Software Engineering GmbH

Od IT k produktovému designu a zpět, aneb i zvláštním HW je člověk živ

Přednáška | A113 | Sobota 12:00 - 12:30 |

Lingo Splix Board, DYI notebook, DYI finger 3D mouse, DYI mouse, atd. Pokud vám tyto termíny mnoho neříkají, pak neváhejte a přijďte. Představíme si vybrané HW projekty, které vznikly či vznikají pod naší taktovkou a též projekty, které jsou zatím pouze ve fázi vytváření konceptů. Dozvíte se tak něco o náší ergonomické klávesnici, noteboocích "šetrných" k přírodě, kurzorovém zařízení pro ty, kteří neradi mění pozici paže na klávesnici a nebo o domácí recyklaci plastů (taková krabička pro Raspberry Pi z pár lahví od kečupu může být pěkným příkladem). Přednášku lze chápat i jako interaktivní brainstormingové cvičení jak přemýšlet nad problémy "outside the box" a jak realizovat tyto nové nápady.

avatar

Jan Pacner

Project/Program Manager

Connected Devices - Mozilla a IoT

Přednáška | E112 | Sobota 13:00 - 14:00 |

IoT je také internet. A i v tomto světě Mozilla začíná experimentovat s možnými produkty a nástroji. Podíváme se, jak je daleko.

avatar

Michal Stanke


L10N.cz

Drátujeme IoT :: ESP8266

Workshop | A112 | Sobota 15:00 - 17:00 |

Workshop o programováni ESP8266 pomocí PlatformIO (C/C++). Návštěvníci si vyzkouší na zapůjčeném demo-boardu programování ESP8266 na příkladech z IoT oblasti. (mimo jiné např. měření teploty, cvakání relé, konfigurace a připojení na WiFi a hlavně MQTT komunikaci)

avatar

Adam Hořčica


MacGyver – bastlíři SH (SU ČVUT)
avatar

Vojtěch Suk


MacGyver – bastlíři SH (SU ČVUT)

Arduino EduShield

Přednáška | D105 | Neděle 10:00 - 10:30 |

Pro Arduino existuje velké množství výukových sad. Bohužel všechny jsou v podobě sady součástek a nepájivého kontaktního pole s propojovacími vodiči. Začátečník pak často neví, zda je problém v zapojení součástek, nebo v kódu. EduShield je výsledkem projektu Arduino 101, kterým v posledním roce prošlo přes 400 posluchačů. V tomto kurzu byl použit ne úplně vhodný Starter Shield od Seeedstudio. Proto jsme ve spolupráci se sdružením CZ.NIC přistoupili k vytvoření vlastního výukového shieldu, na kterém by bylo možné ukázat práci s elektronikou a mikrokontroléry od základů až po velmi pokročilé techniky. V přednášce uvidíte, co všechno EduShield umí a jak se můžete sami zapojit mezi kutily.

avatar

Martin Malý

Spoluautor
Arduino 101

Tvorba hry v Unreal Engine 4 pro neprogramátory

Workshop | E105 | Neděle 10:00 - 13:00 |

Ukážeme si základní prvky enginu (vkládání objektů, texturování, světla, editory...) Vytvoříme jednoduchou střelnici pouze pomocí přetahování - žádné psaní kódu

avatar

Milan Kořínek

Student

Zhmotňujeme 3D modely

Přednáška | D105 | Neděle 10:30 - 11:00 |

Přehledová přednáška o technologiích, které umožňují zhmotnit virtuální modely a je možné si stroje na nich založené postavit v domácích podmínkách. Každý chce tvořit něco jiného a jen výběrem správní technologie lze dosáhnout optimálního výsledku. Mimo jednotlivých způsobů 3D tisku (SLA, FDM, ZCORP, POLYJET MATRIX, MULTI JET MODELING, THERMOPLASTIC INKJET WITH MILLING,...), bude zmíněna i možnost laserového vypalování, gravírování a CNC obrábění.

avatar

Tomáš JelínekBigClown - otevřená platforma pro bezpečný Internet věcí

Přednáška | D105 | Neděle 11:00 - 12:00 |

BigClown Labs přichází se stavebnicovým systémem, díky němuž je realizace vašich nápadů na aplikace internetu věcí mnohem snazší. Od počátku je dán důraz na bezpečnost což v tomto oboru není obvyklé, jak sami uvidíte.

avatar

Pavel Krčma

Programátor a nadšenec
BigClown

ESP8266 a ESP32

Přednáška | D105 | Neděle 12:00 - 13:00 |

Seznámení s WiFi čipy od firmy Espressif, s možnostmi použití a programování.

avatar

Petr StehlíkBeeeOn - otevřený systém pro IoT

Přednáška | D105 | Neděle 13:00 - 13:30 |

IoT hýbe světem a BeeeOn je jeho součástí. Představíme po všech stránkách otevřený IoT systém BeeeOn, který je komunitou udržován na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. BeeeOn si klade za cíl umožnit lehkou rozšiřitelnost produkty třetích stran pro řízení a automatizaci domácnosti a dodat jim další inteligenci. Představíme jednotlivé části systému BeeeOn, odpovíme na otázku "Proč děláme další IoT?", co nového máme přinesl intenzívni vývoj v létě, co plánujeme dále a mnoho dalšího.

avatar

Pavol Korček

PR
FIT VUT / BeeeOn

FreeCAD aneb Open platforma pro strojírenství

Workshop | E112 | Neděle 13:00 - 15:00 |

Přemýšleli jste někdy nad tím, zda open-source programy dokáží obsáhnout většinu oborů lidské činnosti? Je vůbec možné používat open-source v oblastech inženýrského návrhu elektrotechniky, stavařství nebo strojírenství? FreeCAD je nástroj, který postihuje právě poslední dvě odvětví. Jedná se o parametrický 3D modelační nástroj, který má značný potenciál právě díky svému širokému spektru použití. Mrkneme na rozdíly oproti obdobným projektům a prokoušeme se prvními, možná i druhými kroky v 3D parametrickém, "klikacím" programu.

Požadavky: Notebook s nainstalovaným FreeCAD verze 0.16 nebo 0.17 (http://www.freecadweb.org/wiki/index.php?title=Download), myš

avatar

Jiří Pacner


FreeCAD

IQRF - bezdrátová platforma pro internet věcí

Přednáška | D105 | Neděle 13:30 - 14:00 |

Za posledních 10 let jsme viděli spoustu splasknutých bublin "nejlepších bezdrátových technologií" pro M2M a IoT komunikaci. IQRF je česká "dospělá" platforma se stovkami tisíc instalací po celém světě, která poskytuje bezpečnou a spolehlivou bezdrátovou komunikaci v mesh sítích a zároveň jednoduchou integraci a instalaci. Tuto technologii v současné době integrují společnosti jako Zyxel, Microsoft, AAEON (Asus), O2 a další. Přijďte se podívat proč.

avatar

Šimon Chudoba

CEO
IQRF Alliance

STM32 101

Workshop | A113 | Neděle 15:00 - 17:00

Zablikáme si LEDkou, vyzkoušíme si různé senzory (I2C, SPI nebo UART), jejichž hodnoty si následně vizualizujeme. Jediné co budete potřebovat je počítač ideálně s Linuxem či jiným systémem a nainstalovaným vývojovým prostředím System Workbench for STM32, které si můžete stáhnout z níže uvedeného odkazu. http://www.openstm32.org/HomePage

avatar

Petr HodinaFabLab v Brně

Přednáška | D0207 | Neděle 16:15 - 16:30 |

Makers movement ve světě kromě makerspace často reprezentuje FabLab. Je jich už víc něž 700 a jeden takový vzniká v Brně pod Jihomoravským inovačním centrem. FabLab je otevřená dílna vybavená počítačem řízenými stroji. Vtip je v tom, že stroje jsou všude po světe stejné, což umožňuje snadné sdílení projektů ve formě dat a ke zhmotnění dojde až v lokálním labu.

avatar

Tomáš Mejzlík

FabLab manager
Jihomoravské inovační centrum

Mobilní technologie

FairPhone, FirefoxOS, Tizen, Ubuntu Phone, SailfishOS, Plasma mobile, OpenEmbedded, OpenMoko, GreenPhone

Hack your wrist - AsteroidOS na chytrých hodinkách

Přednáška | E112 | Sobota 14:30 - 15:00 |

AsteroidOS je komunitou vyvíjený otevřený operační systém pro chytré hodinky. Podíváme se, jak takový systém vzniká, jak vypadá a vytvoříme si vlastní vzhled ciferníku. To vše na reálných hodinkách.

avatar

Jaroslav Řezník


OpenAlt z.s.

Jolla Sailfish OS žije (zatím)

Přednáška | E112 | Sobota 15:00 - 15:30 |

Mobilní operační systém Sailfish OS od společnosti Jolla byl na OpenAltu představen již dříve. Co se kolem Sailfish OS od té doby stalo, co se právě děje a co se dá (a nedá) v dohledné době očekávat se pokusím osvětlit ve své přednášce.

avatar

Martin KolmanUnity 8

Přednáška | E112 | Sobota 15:30 - 16:00 |

V rámci této přednášky bude představen následovník Unity, výchozího prostředí pro Ubuntu Linux - Unity 8. S úspěchem se již používá na mobilních zařízeních v rámci Ubuntu Touch, prosadí se stejně dobře i na desktopu? Podíváme se detailněji na hlavní tahák tohoto prostředí - "convergence", který maže rozdíly mezi platformami a umožňuje používat tablet/mobil jako plnohodnotný počítač.

avatar

Lukáš Tinkl

Software Engineer
Canonical / Unity 8

Otevřený a svobodný software

Otevřené operační systémy a programy, webové technologie, databáze, virtualizace, kontejnery

CFEngine3 prakticky

Workshop | A112 | Sobota 10:00 - 12:00 |

Automatizace se vyplatí pokud spravujete více než jeden stroj. Vyzkoušíme si praktické použití hromadné správy operačního systému s CFEngine3. Základní použití CFEngine pro nastavení systému, úpravu souborů nebo další věci, které vyplynou z diskuse.

avatar

Michal Švamberg

IT specialista
Západočeská univerzita v Plzni
avatar

Jan Krčmář

IT specialista
Západočeská univerzita v Plzni

Incorporate performance testing into your project

Přednáška | D0206 | Sobota 10:00 - 11:00 |

We will cook several recipes right in front of your eyes. During a live coding presentation we will cover several scenarios. To be able to code with us, checkout https://github.com/PerfCake/Demos and get prepared before the session by following the instructions in OpenAlt2016/README.md We will take a look on incorporating performance tests into an enterprise application and make sure they can be executed daily. Next we will cover a complex scenario of multiple (micro-)services communicating together via various protocols. We will fire a message on one protocol, receive an aggregated response from a different channel and measure the performance. The last scenario will monitor thread activity where we will hit the coordinated omission problem. We easily address the issue with PerfCake.

avatar

Martin Večeřa

Quality Assurance Manager
Red Hat
avatar

Pavel Macík

Senior Quality Assurance Engineer
Red Hat

Openshift metrics in practice

Přednáška | E105 | Sobota 10:00 - 10:30 |

It will be presented how to deploy openshift metrics and which features it has

avatar

Elvir Kuric

Performance Engineer
Red Hat

GPUEngine: GPU-oriented rendering architecture

Přednáška | D105 | Sobota 10:30 - 11:00 |

GPUEngine je vizualizační engine navržený pro dnešní moderní GPU architektury. Mnoho z dnešních vizualizačních knihoven stále velmi intenzivně využívá práce CPU a tím limituje některé své výkonnostní parametry. GPUEngine přenáší většinu těchto činností na GPU a tak nabízí lepší výkonnostní potenciál nejen pro současné herní scény, ale také pro obecné 3D scény a komplikované CAD modely.

avatar

Jan Pečiva

Project leader
Fakulta informačních technologií VUT / GPUEngine

LibreOffice OnLine

Přednáška | D0206 | Sobota 11:00 - 11:30 |

Přijďte si poslechnout, co se děje nového okolo LibreOffice a pojďte se podívat na demo LibreOffice OnLine!

avatar

Jan Holešovský


Collabora Productivity

VIM - advanced

Workshop | D105 | Sobota 11:00 - 12:00 |

Znáte už základy textového editoru VIM? Příjďte se naučit více či méně pokročilé funkcionality jak třeba.

  • pluginy a makra
  • ci"
  • ^X^L
  • g; / g-
  • ^o /^i
Nebo také co přináší vim8 a spoustu dalších triků co vám ulehčí a zrychlí práci s textem.

avatar

Petr Hodač

LinuxSysAdmin
FIT CVUT v Praze

Vyvíjať je tak jednoduché

Přednáška | E105 | Sobota 11:30 - 12:00 |

Písať kód v tejto dobe je tak ľahké. Všetky nástroje máte na dosah ruky, len si vybrať tie správne. Táto prednáška sa sústreďuje na nástroje, tipy a rady, ktoré môžete použiť, nielen pri písaní kódu. Ukážeme si tipy a triky, čo teraz "frčí". Tak isto ukážem príklady použitia niektorých nástrojov (docker, shell, editory, git, ...). Budem sa hlavne sústrediť na vývoj otvoreného software-u a zo samotných nástrojov ukážem najnovšie verzie.

avatar

Tomáš Tomeček

Senior software engineer
Red Hat

Flatpak - revoluce v distribuci linuxových aplikací?

Přednáška | D105 | Sobota 12:00 - 13:00 |

Flatpak je nová technologie pro distribuci a instalaci desktopových aplikací pro Linux. Jaké jsou její přednosti oproti tradičním balíčkovacím systémům a jaké jsou naopak její limity? Přednáška čtenáře seznámí s tím, jak Flatpak funguje, jak se pro něj vytvářejí aplikace a co se plánuje do budoucna.

avatar

Jiří Eischmann

manažer
Red Hat

Pokročilé tipy a triky v shellu.

Přednáška | E105 | Sobota 12:15 - 12:30 |

Znáte ^y, ^m, ^x^e nebo set -o vi? Pojďme se společně podívat na některé další zákoutí shellu, které vám zrychlí práci v terminálu.

avatar

Petr Hodač

LinuxSysAdmin
FIT CVUT v Praze

Fedora a Raspberry Pi? It works!

Přednáška | E112 | Sobota 12:30 - 13:00 |

Co má udělat člověk, který chce provozovat Fedoru na Raspberry Pi? Jde to? Jde! Aneb jaké jsou v současnosti možnosti provozu aktuálních verzí Fedory na populárním minipočítači Raspberry Pi. Příspěvek je vztažen i k projektům, které vznikly v posledních měsících, ať již se jde o projekt FedBerry nebo Pignus. A co se dozvíte: Jaká je podpora Raspberry Pi ve Fedoře 25 a co se změnilo? Jakým způsobem Fedoru na Raspberry Pi nainstalovat? Na co si dát naopak pozor? A jaké jsou dojmy z používání?

avatar

Lukáš KotekRTS2: řízení robotických dalekohledů v astronomii

Přednáška | D105 | Sobota 13:00 - 13:15 |

Představení platformy pro implementaci autonomní astronomické robotické observatoře - od obsluhy jednotlivých zařízení přes jejich integraci, po plánování pozorování a archivaci a zpracování obrazu. Systém původně vyvinutý v Ondřejově na sledování záblesků gama dnes řídí desítky robotických observatoří ve světě.

avatar

Martin Jelínek


ASU AVČR

Vytvořte si leták ve Scribusu

Workshop | A112 | Sobota 13:00 - 15:00 |

Potřebujete vytvořit leták, pozvánku, vizitku či jiné tiskoviny? Scribus je open-source program určený k sazbě. Nabízí celou řadu funkcí, které umožňují efektivní vytvoření grafického návrhu, vlastní sazbu i nastavení PDF výstupu pro web či tisk.

V první části se účastníci seznámí s uživatelským rozhraním a funkcemi programu. Poté si vyzkouší sazbu letáku přímo v praxi.

Požadavky: Nainstalovaný Scribus 1.4.6, PDF prohlížeč, internetový prohlížeč a prohlížeč obrázků.

avatar

MIchal Hlavatý

Sazeč a grafik
OSVČ

Advanced Docker

Přednáška | D0206 | Sobota 13:00 - 14:00 |

Poznáte Docker, ale štvú vás nedoriešené detaily? Chceli by ste ho používať v produkcii, ale neviete ako spravovať viacero procesov v kontajneri a zbaviť sa zombies? A naozaj musíte inicializovať databázu ručne aj keď vyvíjate na svojom notebooku? Odpoveď na podobné otázky a niekoľko tipov a trikov nájdete v tejto prezentácii.

avatar

Peter Schiffer

Software Engineer
Red Hat

LibreOffice pro firmy a státní správu

Přednáška | D0206 | Sobota 14:00 - 14:30 |

Kancelářský balík LibreOffice a jeho alternativa Collabora Office vhodná především pro firmy a státní správu. Porovnání obou zmíněných řešení. Zhodnocení použití a současných možností v ČR.

avatar

Drahomír Rybníček


PC HELP, a.s.

Hraní (nejen)na Fedoře

Přednáška | E112 | Sobota 14:00 - 14:30 |

Chtěl bych mluvit o možnostech hraní mainstreamových áčkových her na Fedoře, od těch nativních až po Wine. Projdu nejčastější problémy, které mohou hráče potkat a nastíním jejich řešení. Prozradím také pár rad, jak podstatně zvýšit herní výkon. Přednáška bude také obsahovat pohled na aktuální situaci v oblasti ovladačů grafických karet, pár benchmarků i s přímým porovnáním výkonu na Windows a srovnám různá grafická API, která v současnosti používají vývojáři her a jejich podporu na Fedoře. Na závěr bych rád nabídl krátký pohled na to, jakým směrem se bude hraní na Fedoře vyvíjet v následujících letech.

avatar

František Zatloukal

Associate Software Engineer
Red Hat

Z shell - jak neříkat počítači věci, které už ví

Přednáška | D0206 | Sobota 14:30 - 15:00 |

Trávíte prací v řádce nezanedbatelnou část dne? Otevíráte ty stejné man stránky pořád dokola? Seznamte se se Z shellem - o rok modernějším bratříčkem Bourne Again shellu, který dovedl automatické doplňování na další úroveň. Ne nadarmo Z shell začíná posledním písmenem abecedy. Je to poslední shell, který budete zkoušet.

avatar

Michal HalenkaTestování v openQA: co, proč a jak

Přednáška | D0206 | Sobota 15:00 - 17:00 |

V poslední době jste mohli zaznamenat rostoucí úspěch distribuce openSUSE Tumbleweed. Udržení kvality při třech vydáních a 300 aktualizacích balíčků týdně by nebylo možné zajistit čistě manuálním testováním. Právě zde nastupuje openQA, nástroj pro automatické testovaní operačních systémů a aplikací, do které si uděláme lehký úvod a také se podíváme, jak vypadá a jak se ovládá. Neváhejte a přijďte se podívat, co vše openQA umí a jak může pomoct vám i vašim projektům.

avatar

Ondrej Holecek

senior software engineer
SUSE

Tinc VPN - jak snadno najít toho pravého

Přednáška | E105 | Sobota 15:30 - 16:00 |

Centralizované VPN jsou jako hra na tichou poštu - spoléháte na dalšího, že vaši zprávu doručí za vás. Připravit svou síť na komunikaci "každý s každým" ale může být namáhavé a nudné zároveň. Tinc za vás vytvoří a udržuje full-mesh VPN. Dejte svému počítači šanci oslovit rovnou toho pravého.

avatar

Michal Halenka20 let KDE

Přednáška | E112 | Sobota 16:00 - 16:30 |

Letos je tomu právě 20 let od vzniku projektu KDE, jednoho z největších projektů v oblasti svobodného software současnosti. Ne každý svobodný projekt se může pišnit takovým jubileem, a tak si v této přednášce připomeneme historii a významné milníky ve vývoji tohoto projektu a jeho komunity.

avatar

Daniel Vrátil


KDE

Jednoduchý cloud vhodný i pro univerzitu

Přednáška | E105 | Sobota 16:00 - 17:00 |

Netradiční minimalistický cloud postavený na základech RedHat clusteru. Jako backend jsou použity časem prověřené open source technologie cLVM a GFS2. Virtuální prostředí je spravováno nástrojem libvirt. Samotný webový interface je postaven na frameworku Django. Aneb podívejte se, jak přejít od Xen clusteru ke cloudu nad KVM a od příkazové řádky k webovému rozhraní. To vše včetně živých ukázek.

avatar

Michal Švamberg

IT specialista
Západočeská univerzita v Plzni
avatar

Jan Krčmář

IT specialista
Západočeská univerzita v Plzni

RetroPie

Přednáška | E112 | Sobota 16:30 - 17:00 |

Připomeňte si dětství

avatar

Jan Kaláb

Android vývojář
MasterAPP

Kontajnerizačný workshop

Workshop | E112 | Neděle 10:00 - 13:00 |

Workshop na ktorom sa budeme venovať kontajnerizácii služieb. Konkrétne vytváraniu obrazov pre kontajnery, ich spúšťaniu a orchestrácii. Účastníci si môžu priniesť vlastné projekty, na ktorých chcú pracovať. Okrem toho sa pozrieme na zaužívané postupy z praxe a ukážeme si aj niekoľko tipov a trikov.

avatar

Tomáš Tomeček

Senior software engineer
Red Hat
avatar

Peter Schiffer

Software Engineer
Red Hat

Vytvořte si Twitter wall v Pythonu

Workshop | A113 | Neděle 10:00 - 13:00 |

Umíte základy nějakého programovacího jazyka (cykly, proměnné, funkce...) a chcete si zkusit naprogramovat jednoduchou úlohu v Pythonu, konkrétně Twitter wall? Tento workshop je právě pro vás.

Přineste si vlastní počítač s nainstalovaným Pythonem alespoň ve verzi 3.4.

avatar

Miro Hrončok

Vývojář svobodného softwaru
Red Hat

Qt5: Build once, deploy anywhere

Přednáška | D0207 | Neděle 10:00 - 11:00 |

Qt je zajímavý framework nejen pro tvorbu GUI aplikací. Umožnuje napsat jednu aplikaci a spustit ji na GNU/Linux, Windows, Android... Přesto je tento framework opomíjen. Běhěm přednášky bych rád představil, jak jednoduše a rychle lze s Qt vyvinout téměř jakoukoliv aplikaci.

avatar

Petr Hodina3D na webu

Přednáška | D0207 | Neděle 11:00 - 11:30 |

Chcete přímo do webu zabudovat interaktivní 3D scény nebo tvořit kompletní hru pro webový prohlížeč? Ukážu Vám jak na to pomocí WebGL nebo frameworků Babylon.js a Tree.js .

avatar

Pavol Hejný

Frontend vývojář
WebAppGames.com

Rebase balíčku jednoduše a snadně s rebase-helperem

Přednáška | D0207 | Neděle 11:30 - 12:00 |

Rebase-helper má za cíl usnadnit práci vývojářům rebasovat balíček na poslední upstreamovou verzi. Automatizuje spoustu manuálních úloh, které uživatel obvykle dělá, když updatuje balíček na poslední verzi.

avatar

Petr Hráček

Developer
Red Hat s.r.o.

Novinky v moderním programovacím jazyce Dao

Přednáška | D0207 | Neděle 12:00 - 12:30 |

Zkráceně představím moderní programovací jazyk Dao (podrobněji jsem ho představil na OpenAlt 2015) a zaměřím se na novinky oproti loňskému roku. Důraz bude kladen na vybrané problémy ze světa zápisu algoritmů programovacími jazyky, problémy z praxe používání programovacích jazyků, ukázky možných řešení v Dao a samozřejmě diskuze. Dotkneme se mj. paralelismu, abstraktních a konkrétních rozhraní, sémantiky defer, interoperability (embedding, FFI, atd.) s okolním prostředím, atd. Mimochodem se tento (r)evoluční jazyk Dao nyní po necelých 10 letech aktivního vývoje dostal do stavu "release candidate" pro verzi 2.0 a aspiruje na konkurenta Java, Python, Scala, Ruby, C++, Go apod.

avatar

Jan Pacner

Project/Program Manager

Nastavení storage v instalátoru Anaconda

Přednáška | D0207 | Neděle 12:30 - 13:00 |

Správná konfigurace storage v průběhu instalace je jedna z nejsložitějších věcí jak z pohledu uživatele, tak z pohledu tvůrců samotného instalátoru. V této přednášce se stručně podíváme na to, jak si s nastavením storage poradil instalátor Fedory Anaconda, jak vypadá jeho grafické rozhraní a také na to, jak bychom to chtěli změnit již v příští Fedoře.

avatar

Vojtěch Trefný


Red Hat

Qt5 101

Workshop | A113 | Neděle 13:00 - 15:00

Mnoho lidí píše skripty pro příkazový řádek, jelikož si neví rady s GUI aplikací. Na workshopu si ukážeme, jak si během pár minut udělat vlastní aplikaci Malování či Download Managera. Ve druhé části workshopu popíšu práci s MVC architekturou nebo jinou částí Qt frameworku dle zájmu účastníků.

avatar

Petr HodinaTvoříme hry pro všechny platformy

Workshop | A112 | Neděle 14:00 - 17:00 |

Naučíme se tvořit hry pro všechny platformy (Linux,Android,IOS, OSX,Windows). Rychlím a efektivním způsobem. Pomocníkem nám přitom bude za programovací jazyk Lua (lehce C) a knihovna Löve2D.

avatar

Václav Müller


OpenFun

Gentoo: Balíčkování pro Fedoru, dogfooding a další...

Přednáška | D0207 | Neděle 14:00 - 14:30 |

Už je to pár let, co jsem se po delší době vrátil k Gentoo. Používám ho na laptopu, kde spravuju balíčky pro Fedoru a od ní odvozené distribuce, používám ho k vyzkoušení zásahů do různých systémových komponent včetně glibc, networkmanageru a mnoha dalších knihoven a programů. Používám portage z gitu, používám, spravuju a spoluspravuju overlays. Rád bych vám volně poreferoval o tom, jak využívám systém, který si můžu jednoduše přizpůsobovat k obrazu svému.

avatar

Pavel ŠimerdaBuilding Human Machine Inteface application using web technology stack

Přednáška | E105 | Neděle 14:00 - 15:00 |

In out talk we will show that web technologies and techniques known from web development are also useful in development of applications that could be implemented as standalone desktop applications. We will share practical experience gained during prototypal implementation of visual interface for operating industrial machine. I.e. interface that reflects both user interaction and readings of physical sensors. This experience, we believe, is transferable to domain of web and/or IoT development. We will present why we decided to use browser as HTTP backend and why we ended with custom development stack based on Netty, OSGi and Angular with Typescript (in contrast to servlets, Spring and JSF). We will describe component architecture developed in spirit of reactive and functional programming. And we will show that seemingly complicated architecture lead to better code quality – such as cleaner separation of concerns, lower coupling and higher cohesion. Frontend/backend split, immutability, OSGi services design patterns and utilization of Angular best practices - that all have its role in product that is extensible, maintainable and resilient. (Přednášku není problém udělat v češtině)

avatar

Štěpán Mík

Software architekt, senior vývojář
Etnetera a.s.
avatar

Ivan Čentéš

Senior frontend vývojář
Etnetera a.s.

Výpočetní fotografie

Přednáška | D105 | Neděle 14:00 - 15:00 |

Současné digitální kamery obraz nejen zachycují, současné kamery obraz také počítají. Metody výpočetní fotografie využívají algoritmů počítačové grafiky, zpracování obrazu a počítačového vidění k tomu, aby rozšířily možnosti klasické i digitální fotografie. V přednášce uvedu nejzajímavější metody výpočetní fotografie, které umožňují např. rozšířit hloubku ostrosti obrazu, zvýšit expoziční pružnost fotoaparátu, nebo omezit pohybové neostrosti. Představím také vizuální lokalizaci, která má za cíl odhadnout pozici fotografa ze samotné fotografie, s řadou nekonvečních aplikací. Zmíním otevřené technologie, které používáme k výzkumu a vývoji i existující projekty vhodné pro praktickou výpočetní fotografii. http://cphoto.fit.vutbr.cz/

avatar

Martin Čadík

docent
CPhoto@FIT, VUT v Brně

Lokalizace

Přednáška | D0207 | Neděle 14:30 - 15:00 |

Překládali jste pro nějaký open source projekt? V krátkosti vám povíme a ukážeme, jak my překládáme Firefox, Thunderbird a další, jaké musíme dodržovat postupy a naopak jaké k tomu máme od Mozilly nástroje.

avatar

Michal Vašíček

Lokalizátor
Mozilla.cz
avatar

Tomáš Zelina

Lokalizátor
Mozilla.cz

Na cestě k Waylandu

Přednáška | D105 | Neděle 15:00 - 16:00 |

Přednáška shrne, co je Wayland, jaké přináší výhody a proč na něj desktopové projekty přecházejí, v jakém stavu se jeho podpora momentálně nachází a na jaké problémy vývojáři naráží.

avatar

Jiří Eischmann

manažer
Red Hat

Centrální správa logů pomocí ELKu, rabbitmq a syslogu

Přednáška | D0207 | Neděle 15:00 - 16:00 |

Dokud máte pod správou pár serverů, není problém dohledávat logy na konkrétním stroji. Jakmile jich ale máte pár desítek, stovek nebo desítek tisíc, hodí se centrální sběrné místo, na kterém najdete logy z celého clusteru a jste schopni je procházet, analyzovat a korelovat. Právě takové centrální místo si na přednášce představíme a ukážeme si, jak do něj napojit nejen servery, ale i Vaší business aplikaci. Od sbírání logů, přes jejich analýzu až po přehledné zobrazení a to vše na free software.

avatar

Ondřej Flídr

Senior Server Admin
Brand Embassy Ltd.

OS kontejnery a systemd-nspawn

Workshop | E105 | Neděle 15:00 - 17:00 |

V první části si představíme technologie, které vedly ke kontejnerů, tak jak je známe dnes. V druhé části si představíme v praktických příkladech systemd-nspawn a ukážeme si jeho spolupráci s dalšími komponentami systemd ekosystému.

avatar

Lukáš Nykrýn

Senior software engineer / systemd maintainer
Red Hat
avatar

Michal Sekletár

Software engineer / systemd maintainer
Red Hat

Linux Bier Wanderung

Přednáška | D0207 | Neděle 16:00 - 16:15 |

Pozvánka na Linuxáckou akci - pro milovníky tučnáků, piva a turistiky. Cyklisty a vinaře bereme taky :-) Každé léto týden ve společnosti geeků, každý rok jiné místo, kam se s cestovkou nedostanete.

avatar

Vladislav Kurz

Účastník a možná organizátor
Linux Bier Wanderung

FLOSS nie je len dentálna hygiena

Přednáška | D105 | Neděle 16:00 - 17:00 |

Free, Libre, Open Source... prečo na mene (niekomu) záleží? Porovnanie, stručná história, zmysel existencie, hodnotové priority, praktické dopady - riziká FLOSS a riziká proprietárneho softwaru. Forkovaním prenosné ochorenia.

avatar

František KluknavskýKino

Mimořádné příběhy známých osobností, svobodné filmy, otevřené umění

Short movies - free culture

E104 | Sobota 10:00 - 10:30

What is "Free Culture" (documentary, 7m) This film is a short collage of free and copyleft licensed or otherwise "fair use" content compiled to tell the story about what "Free Culture" is all about. What is "Open Source" (documentary, 3m) Because waves of repression continue to come: lawsuits are still levied against innocent people; arrests are still made on flimsy pretexts, in order to terrify and confuse; harsh laws are still enacted against filesharing, taking their place in the gradual erosion of our privacy and the bolstering of the surveillance state. All of this is intended to destroy or delay inexorable changes in what it means to create and exchange our creations. If STEAL THIS FILM II proves at all useful in bringing new people into the leagues of those now prepared to think 'after intellectual property', think creatively about the future of distribution, production and creativity, we have achieved our main goal. The Revolution will be animated (documentary, 15m) In The Revolution Will Be Animated, documentary filmmaker Marine Lormant Sebag presents multiple viewpoints on copyright in the digital age. The film’s main character is Nina Paley, an American animator who produced a feature film called Sita Sings the Blues. Nina encountered many copyright issues with the songs she used, from 1920s´ singer Annette Hanshaw. These experiences made her realize that she didn’t want the same thing to happen to her film. She finally used a Creative Commons Share Alike license in order to free her work and present it to the world.

Sita sings the blues

E104 | Sobota 10:30 - 12:00

"Sita Sings the Blues" is based on the Hindu epic "The Ramayana". Sita is a goddess separated from her beloved Lord and husband Rama. Nina Paley is an animator whose husband moves to India, then dumps her by email. Three hilarious shadow puppets narrate both ancient tragedy and modern comedy in this beautifully animated interpretation of the Ramayana. Set to the 1920's jazz vocals of torch singer Annette Hanshaw, Sita Sings the Blues earns its tagline as "the Greatest Break-Up Story Ever Told." It is written, directed, produced and animated by American artist Nina Paley. "Sita Sings the Blues" was released in 2008 only after long negotiations with the copyright holders of the 80-year-old songs recorded by Annette Hanshaw. Following the experience of almost having her film blocked from distribution, Nina Paley released it freely under a Creative Commons Attribution-ShareAlike license, and now devotes a significant portion of her time to free culture activism. She is Artist in Residence at the non-profit QuestionCopyright.org.

Short movies - kids

E104 | Sobota 13:00 - 13:30

MONKAA (kids, 7m) Monkaa is a blue furred, pink faced monkey who consumes a crystallized meteorite, making Monkaa invincibly strong and too hot to handle. Exploring his superpower Monkaa zooms into an unexplored universe. Project Monkaa is a 5 minutes short animated movie, entirely made with Blender and GIMP and other Free/Open Software programs. It has been released as an Open Movie, including all production files and tutorials, as Creative Commons Attribution at cloud.blender.org and as DVD in the blender.org store. Caminandes Ep 1 (kids, 3m) In this episode of the Caminandes cartoon series we get to know our hero Koro even better! It's winter in Patagonia, food is getting scarce. Koro the Llama engages with Oti the pesky penguin in an epic fight over that last tasty berry. This short 'Free Culture' animation film was made with the free 3D software Blender and funded by the subscribers of the Blender Cloud platform. Already since 2007, Blender Institute successfully combines film and media production with improving a free and open source 3D creation pipeline. Caminandes Ep 2 (kids, 3m) Caminandes: Episode 2 is an Open Movie produced by Blender Institute in Amsterdam, the Netherlands. You can support the makers and open source projects by purchasing the 8 GB USB card with all the movie data and tutorials. Caminandes Ep 3 (kids, 3m) Caminandes is a Creative Commons movie made by Pablo Vazquez, Beorn Leonard, and Francesco Siddi. Music and Sound by Jan Morgenstern. Morevna Ep 3 (animation, 13m) Morevna Project is an independent initiative aimed at testing and improving open-source tools by adopting them in the real animation production. As part of those activities we documenting the developed workflows and approaches to help others learn from our practices and publishing results of production as free content.

Oceania

E104 | Sobota 13:30 - 14:30

At the age of seventeen, this work Oceania was made as an independent feature-length film. With the help of friends and family, the creator filmed it in the San Francisco Bay Area on a budget less than $4,000. A volunteer cast and crew were used and donated equipment. The film finally hit the big screen at the 2008 Cinequest Film Festival, closing with a sold-out audience and now over 30,000+ downloads.

Valkaama

E104 | Sobota 14:30 - 16:00

Valkaama film is an open source no-budget full feature drama about a Swedish poet, Lasse, who travelled around the world for years - alone, independently, restlessly. His heart knew no home except one that a prophecy from his childhood revealed to him: Valkaama, a mysterious place in northern Finland.

#OSAFilm

E104 | Sobota 16:00 - 16:30

#OSAFilm Různé pohledy na autorské právo (s01e01) Proč jsme se rozhodli #OSAfilm točit? Je OSA zlo, nebo je to velká pomoc pro muzikanty? První díl seriálu #OSAfilm. #OSAFilm Autorský honorář a ne/zastupovaní autoři (s01e02) Kdo jsou to zastupovaní autoři? A proč nemůžou hrát bez nároku na honorář? Druhý díl seriálu #OSAfilm. #OSAFilm Zpověď zastupovaných autorů (s01e03) Jaké to je být zastupovaným autorem? Třetí díl seriálu #OSAfilm.

Patent Absurity

E104 | Sobota 16:30 - 17:00

"Patent Absurdity explores the case of software patents and the history of judicial activism that led to their rise, and the harm being done to software developers and the wider economy. The film is based on a series of interviews conducted during the Supreme Court's review of in re Bilski — a case that could have profound implications for the patenting of software."

Lawrence Lessig's Final Free Culture Lecture

E104 | Neděle 10:00 - 11:00

On Jan. 31, 2008, Professor Lawrence Lessig gave his final talk on Free Culture at Stanford University. The lecture mostly focused on the past ten years of his career, including his attempt to combat the Sonny Bono Copyright Term Extension Act of 1998, the founding of Creative Commons and the rise of “remix culture”. The talk also provides a very interesting overview of the history of copyright extensions, particularly in the U.S. and raises questions about the constitutionality of many of the recent copyright law revisions. The lecture wraps up by presenting Prof. Lessig’s newest project, the Change Congress initiative and his new strategy for fighting corruption and changing the political system. To anyone interested in copyright law, this lecture is a must-watch and is a fond farewell to one of the founders of the “Free Culture” movement."

Code Rush

E104 | Neděle 11:00 - 12:00

Code Rush is a documentary following the lives of a group of Netscape engineers in Silicon Valley. It covers Netscape's last year as an independent company, from their announcement of the Mozilla open source project until their acquisition by AOL. It particularly focuses on the last minute rush to make the Mozilla source code ready for release by the deadline of March 31 1998, and the impact on the engineers' lives and families as they attempt to save the company from ruin.

Star Wars - Empire Stikes Back UNCUT

E104 | Neděle 13:00 - 15:00

With more than 480 fan-made segments culled from over 1,500 submissions, The Empire Strikes Back Uncut (also known as ESB Uncut) features a stunning mash-up of styles and filmmaking techniques, including live action, animation, and stop-motion. The project launched in 2013, with fans claiming 15-second scenes to reimagine as they saw fit – resulting in sequences created with everything from action figures to cardboard props to stunning visual effects. Helmed by Casey Pugh, who oversaw 2010’s Emmy-winning Star Wars Uncut, the new film has a wonderful homemade charm, stands as an affectionate tribute to The Empire Strikes Back, and is a testament to the talent, imagination, and dedication of Star Wars fans.

Star Wars - A new Hope UNCUT

E104 | Neděle 15:00 - 17:00

In 2009, thousands of Internet users were asked to remake “Star Wars: A New Hope” into a fan film, 15 seconds at a time. Contributors were allowed to recreate scenes from Star Wars however they wanted. Within just a few months SWU grew into a wild success. The creativity that poured into the project was unimaginable.

OpenAlt

Zahájení

D105 | Sobota 9:30 - 10:00

Jaké přednášky budou nejzajímavější? Co bude na oběd? Jak bude organizovaný doprovodný program? Kdo tuhle akci vlastně platí? Na tyhle a podobné otázky se pokusí odpovědět předseda spolku.

Panelová diskuse OpenAlt

D105 | Sobota 10:00 - 10:30 |

Chcete vědět co všechno dělá spolek OpenAlt? Jak se zapojit do našich aktivit? Nejen o tom si budeme povídat se zajímavými lidmi.

Kvíz a vyhlášení ankety

D105 | Sobota 17:00 - 17:30 |

Letos máme k tradičnímu vyhlašování anket připravený ještě zábavný kvíz, tak vydržte až do konce

Zahájení

D105 | Neděle 9:30 - 10:00

Co nás čeká v neděli? Vypíchneme nejzajimavěší přednášky. Povíme si organizační pokyny jako kam jít na obed. Poděkujeme sponzorům.

Pár slov na závěr

D105 | Neděle 17:00 - 17:30 |

Vyhlásíme ankety a poděkujeme všem sponzorům, uděláme tradiční fotku a půjdeme domů